ShareThis

mandag 5. november 2012

Bilder fra fase 2

I Fase 2 hadde jeg fokus på bearbeiding og videreføring av materialer hentet inn i fase 1. Jeg valgte ut noen konstanter og laget meg noen flere rammer å forholde meg til.  
 Regler:
Ikke dra inn mer enn tre bilder fra moodboardet pr. tegning.
 Leke med uttrykk, form, farge, dybde og strek. 

Jeg har gjort en del her allerede og velger å legge ut bildene i orden slik de kom frem uten for mange kommentarer. Kan hende jeg legger til kommentarer seinere, men nå er jeg for forkjøla, sliten og trøtt til å orke med det.
 

Deler av den kreative prosessen fra fase 1

dette bildet representerer brytning i fase 1 av arbeidet, Denne brytningen består i fokuset på streken som oppstod under denne tegningen
Ut ifra dette fokuset på strek og forenklingen av valmuene inspirert av Daniel Egneus fulgte noen tegninger med dette som hovedfokus. En av dem er damen med sigaretten, en annen er ballerinaen.

Men tidligere i fase 1 oppstod det også noen utprøvinger hvor man kan forstå at streken begynner å få en betydning.


Disse to er forgjengerne til den øverste

All the small things

Nå er det altfor lenge siden jeg har skrevet her. Og jeg har gjort veldig mye siden sist.

Prosessen lever videre og jeg har nå systematisert hvordan jeg jobber i den skapende prosessen, Ikke minst har jeg også laget en bedre oversikt for hele oppgaven og fått problemstillinga skikkelig på plass.
Problemstillingen lyder som følger:Hvordan utvikle egen kreativ prosess med utgangspunkt i moodboard skapt på nettstedet pinterest.com?

For å kunne forske på dette på en best mulig måte så jeg meg helt nødt til å ordne meg et design å jobbe ut ifra. Jeg har delt arbeidet inn i faser


Fase 1 (bredde): Inspirasjonsfasen. Her lekte jeg meg med uttrykk og tegnemåter med basis på hele moodboardet. Jeg drodlet mye og brukte tiden på å studere tegnemåter og teknikker. I denne fasen ble mye av arbeidet mer lik kopier av moodboard for å tilegne meg kunnskapen.
Fase 2 (dybde): Bearbeiding og videreføring av materialer hentet inn i fase 1. Flere konstanter og noen flere rammer å forholde seg til. Ikke dra inn mer enn tre bilder fra moodboardet pr. tegning. Leke med uttrykk, form, farge, dybde og strek.
Fase 3 (bredde): Utvelge deler av fase 2 for videre utvikling og bearbeiding. Spesielt studere streken og formen, uttrykkene skal utprøves til det ytterste. Formatet kan varieres og det kan utprøves med tegneblyantens strek i tillegg til pennen og akvarellen.
Fase 4 (dybde): Et endelig valg. Her skal det velges et av uttrykkene fra fase 3 og arbeides videre med. Bearbeides og forsøke å fremstilles på forskjellige måter med forskjellige teknikker. Tanken her er at det kan være tre hovedbilder jeg til slutt ender opp i.
  
Trikset underveis i de forskjellige prosessene er nå å være obs på hvor det oppstår en brytning som fører meg videre.

dette er en drodling som var springbrettet inn i fase 2. Denne ble kilden til denne prosessen som da gikk i dybden på tematikken i denne drodlingen.